Liên hệ

   Lô 289 - Khu nhà ở Anh Dũng 5 - P. Anh Dũng - Q. Dương Kinh - TP. Hải Phòng

   +84.31.3632428

   +84.31.3632429

    info@htps.vn